Ny kartläggning visar att svenskarna är bekväm med mångfalden

2006-12-08

Mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitetet, har presenterat sin andra årgång av attitydundersökningen Mångfaldsbarometern. Tidigare har EUMC och Integrationsverket gjort liknande kartläggningar. 

Som i de övriga undersökningarna ges en bild av en befolkning som är bekväm med mångfalden. Att invandrare tar jobb från inrikes födda är det få som tror. Invandrare ska, enligt den stora majoriteten, ha samma socioekonomiska rättigheter och lika tillgång till arbetsmarknaden. Den stora majoriteten svenskar (över 80 procent) har goda erfarenheter av nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund.

Men samtidigt är de flesta i undersökningen mycket bestämda i att invandrarna har skyldighet att anpassa sig till landets vanor. Resultatet visar att 80% av alla svar instämde delvis eller helt med ett sådant påstående och många stödjer förbud mot slöjor och religiösa friskolor. Även om de flesta är tydligt positiva till mångfalden, tyder svaren alltså också på, enligt pressmeddelandet, att man vill ställa krav på invandrarna.

Läs pressmeddelandet på Uppsala Universitets hemsida här.