SNS på DN-debatt om ungdomars och invandrares inträde på arbetsmarknaden

2006-11-24

Fyra forskare som i dagarna ger ut en rapport på SNS skriver på DN-debatt den 23 november om ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden. Inlägget för fram en rad intressanta tankar som ifrågasätter dagens arbete för att introducera nyanlända invandrare.

Författarna ifrågasätter stora delar av den introduktion som ges till nyanlända invandrare. Deras resonemang ger stöd till de indikationer som Elisabeth Svantesson tidigare visat i sin licentiatexamen: att introduktionen riskerar att försvåra snarare än underlätta individernas möjligheter på arbetsmarknaden.

Problemet är, enligt debattartikeln, att invandrare förväntas passera en stor mängd stationer innan de på allvar kan börja söka arbete - introduktionsåtgärder, språkundervisning och kompletterande utbildning. För att insatserna ska vara motiverade ur ett arbetsmarknadsperspektiv måste de, enligt författarna, leda till att individen klarar sig väsentligt bättre än utan insatsen.

"Risken finns att etablerade institutioner och arbetssätt uppfattas som självklarheter, och att alternativa användningar av gemensamma resurser aldrig diskuteras."

Läs debattartikeln på DN