Beställ Fickfakta – Statistik om integration – gratis

2006-11-20

Integrationsverket har sammanställt en praktisk och behändig liten bok med integrationsstatistik. Statistiken ger en bild av tillståndet och utvecklingen av integrationen inom en rad viktiga samhällsområden - uppdelad efter utrikes och inrikes födda och/eller efter svensk och utländsk bakgrund.

Fickfakta visar bland annat att:

  • familjeband är det helt klart vanligaste skälet för att invandra till Sverige.
  • den största gruppen utrikes födda är från Finland.
  • det är så pass olika kommuner som Haparanda, Botkyrka och Malmö som har högst andel utrikes födda.
  • Sverige i ett internationellt perspektiv lockar till sig relativt många högutbildade invandrare.
  • det framförallt är utrikes födda som minskat andelen sysselsatta inom industrisektorn.
  • utrikes födda kvinnor har särskilt stor ohälsa.
  • att det finns ett starkt stöd för principen om lika rättigheter i den svenska befolkningen.

Fickfakta beställer ni gratis på Integrationsverkets hemsida