Integrationsminister Nyamko Sabuni tillsätter Storstadsdelegation

2006-11-19

I ett pressmeddelande den 15 november meddelade Integrationsminister Nyamko Sabuni att hon utsett ledamöter i den Storstadsdelegation som ska samordna regeringens arbete med att förbättra företags- och levnadsvillkor i Sveriges storstäder. Christer Hallerby, statssekreterare hos Nyamko Sabuni, har utsetts till ordförande och sammankallande. Övriga ledamöter är statssekreterare från andra departement.

- Att bekämpa utanförskapet är en av regeringens högst prioriterade frågor. Genom tillsättandet av storstadsdelegationen skapas förutsättningar för att samordna och effektivisera arbetet mot utanförskap, säger Christer Hallerby i pressmeddelandet.

Men storstadsdelegationen är inte ny, utan har funnits sedan 1999 och bland annat arbetat med den så kallade Storstadssatsningen. Regeringen förklarade i budgeten att arbetet med storstadspolitik ska fortsätta men att formerna för samverkan med kommuner för att bryta utanförskapet ska ses över.

I ett anförande den 15 november på den årliga nationella storstadskonferensen förklarade statssekreterare Christer Hallerby skillnaden mellan den gamla och den nya storstadspolitiken:

"När det gäller integrationspolitiken så lämnar vi den gamla tidens fokus på invandrarskap bakom oss. Istället lägger vi fokus på utanförskap. I det perspektivet kommer också storstadspolitiken att ändra karaktär. I stället för storstadspolitik, så kommer vi att bredda begreppet till en urban utvecklingspolitik. Och huvuduppgiften för det nya departementet i denna urbana utvecklingspolitik blir att fokusera på människor i utanförskap och särskilt då på områden där vi har många boende i samma situation."

Läs hela anförandet av Statssekreterare Christer Hallerby