Ny Forskning: Utbildning och kunskaper i svenska - framgångsfaktorer för invandrade?

2006-11-06

Dan-Olof Rooth och Olof Åslund har gett ut boken Utbildning och kunskaper i svenska - framgångsfaktorer för invandrade? på SNS Förlag.

Den stora frågan i boken är om en person med utländsk bakgrund tjänar på att utbilda sig och tillgodogöra sig det svenska språket? Författarnas slutsats är att resultaten är tydliga. Utbildning har stor betydelse för individens framgång på arbetsmarknaden oavsett var i världen man är född. Goda kunskaper i svenska ökar kraftigt chansen till arbete och vilken lön man kan förvänta sig.

Läs mer om boken och beställ den på SNS hemsida.