Årsrapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter

2008-07-04

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA – Fundamental Rights Agency) inledde sin verksamhet i mars 2007. Nyligen presenterades byråns årliga rapport, Annual Report 2008, baserad på det första verksamhetsåret. Rapporten ger en överblick över bl.a. utvecklingen av lagstiftning och andra initiativ rörande rasism och diskriminering inom olika samhällsområden, liksom förekomsten av hatbrott och påföljder för fall av diskriminering i unionens 27 medlemsstater.

Enligt byrån utmärker sig Storbritannien i fråga om effektiv lagstiftning mot etnisk diskriminering. Under 2006-2007 utfärdades där fler sanktioner än vad som gjordes i de övriga medlemsstaterna sammanlagt. I Sverige utfärdas visserligen fler straffpåföljder för rasism och diskriminering än i många andra EU-länder, men straffpåföljderna är låga och jämfört med Storbritannien trots allt väldigt få.

Sammanfattningsvis konstateras det i rapporten att det potential som finns i EU:s diskrimineringslagstiftning sällan utnyttjas fullt ut av medlemsstaterna. Tydliga bevis finns enligt byrån på att rasistiska brott och diskriminering fortsättningsvis är vitt förekommande i EU, trots alla gemenskapsinitiativ .

Läs hela rapporten

Läs mer om EU:s byrå för grundläggande rättigheter