Delta i utformningen av EU:s nya integrationsportal!

2008-05-05

Haagprogrammet och Europeiska kommissionens ”Agenda för integration” fastslog att det inom ramen för EU:s integrationspolitik skulle upprättas en gemensam europeisk hemsida om integrationsfrågor, EWSI (European Web Site on Integration). Hemsidan kommer att lanseras hösten 2008, och som bäst pågår insamlandet av material till hemsidan.

EWSI har som syfte att fungera som en EU-omfattande plattform för samarbete kring integrationsfrågor, genom utbyte av policy och praxis. EWSI ska framförallt fungera som:

- en databas för dokument, information om finansiering, nyheter och aktuella händelser relaterade till integration
- en dokumentbank med fallstudier av "best practice" inom integration
- en plattform för utbyte av information och nätverksbyggande mellan olika aktörer med hjälp av en elektronisk katalog med kontaktuppgifter

Alla intresserade har nu möjlighet att delta i uppbyggnaden av hemsidan genom att bidra med material, som t.ex. rapporter, utvärderingar och goda projekterfarenheter.

Ladda ned broschyr om EWSI

Läs mer om hur man kan bidra med material till hemsidan