Ny kompromiss om återvändandedirektivet

2008-04-29

Europeiska rådet, kommissionen och europaparlamentet kom i förra veckan fram till en kompromiss gällande det återvändandedirektiv som under nästan tre års tid varit under bearbetning inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Återvändandedirektivet är tänkt att skapa en likvärdig behandling inom hela EU av personer som enligt lag inte har rätt att stanna i medlemsstaterna.

Kompromissen fattades mellan rådets ordförande Dragutin Mate (som även är Sloveniens inrikesminister), Europaparlamentets rapportör Manfred Weber och representanter för kommissionen. Kompromisstexten är inte offentliggjord men enligt medieuppgifter har man bl.a. enats om en övre gräns för förvarstagning på sex månader, med en möjlighet till förlängning till totalt 12 månader "i specialfall”, samt ett återinreseförbud på upp till fem år.

Kompromissförslaget måste dock godkännas av såväl rådet som parlamentet i sin helhet innan direktivet kan antas, eftersom det behandlas inom den s.k. medbeslutandeprocessen. Parlamentet väntas rösta om direktivförslaget i maj 2008. I början av maj står parlamentet även värd för ett journalistseminarium om återvändandedirektivet.

Läs pressmeddelande från det slovenska ordförandeskapet

Läs artikel i BBC ”EU deal on immigrant detentions”

Läs Amnesty Internationals öppna brev till Dragutin Mate angående förhandlingarna om återvändandedirektivet