Utlysning: Resestipendium till journalistseminarium om återvändandedirektivet

2008-04-08

Under sessionen i maj ska Europaparlamentet debattera och rösta om EU:s återvändandedirektiv. Genom förslaget vill man skapa gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som inte har rätt att stanna i unionen. Det kan vara asylsökande som fått avslag på sin ansökan, personer vars uppehållstillstånd gått ut eller personer som invandrat illegalt till EU.

Med anledning av omröstningen om återvändandedirektivet arrangerar Europaparlamentets pressavdelning ett journalistseminarium om direktivet. Seminariet äger rum i Europaparlamentet i Bryssel den 6–7 maj 2008. I seminariet medverkar ledamöter från samtliga partigrupper i Europaparlamentet och representanter från EU-kommissionen.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige har två resestipendier att dela ut till två journalister. Stipendiet täcker kostnaden för flygresa tur/retur till Bryssel samt 100 euro i bidrag till kostnader för en natt på hotell. Ansökan sker per e-post via epstockholm@europarl.europa.eu senast den 10 april 2008.

Mer information på informationskontorets hemsida