Brister i Greklands asylsystem – kommissionen gör anmälan inför EG-domstolen

2008-02-18

Den 31 januari beslutade EU-kommissionen att anmäla Grekland inför EG-domstolen till följd av överträdelse av Dublinförordningen. På vilket sätt kommissionen anser att Grekland inte följer EU:s lagstiftning och således grundar sin anmälan på är tillsvidare oklart, då målet ännu inte har offentliggjorts. I april 2007 fällde EG-domstolen Grekland för underlåtelse att införliva EU:s direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande.

Flera organisationer har redan under flera års tid rapporterat om undermåliga förhållanden i de förvar som en stor del av de asylsökande placeras i. Uppgifter om myndighetsföreträdares misshandel av asylsökande förekommer också. Till följd av detta, och uppfattningar om att Grekland inte kan erbjuda asylsökande en rättssäker asylprövning, har organisationer som Amnesty International, UNHCR och FARR rekommenderat att Dublinförordningen inte bör tillämpas i förhållande till Grekland. Bland annat uppges Grekland ha sänt flera irakiska asylsökande  till Turkiet utan rättssäker asylprövning, varifrån de i sin tur har återsänds till Irak.

Norge, som omfattas av Dublinförordningen, trots att landet inte är EU-medlem, beslutade i mitten av februari att tillsvidare inte tillämpa förordningen i förhållande till Grekland.

Läs artikel i Aftenposten om Norges beslut att inte tillämpa Dublinförordningen i förhållande till Grekland

Till kommissionens beslut om anmälan av överträdelser av EU-lagstiftning 2008-01-31

Läs mer om Dublinförordningen

Läs om domen från april 2007 då Grekland fälldes för att inte ha införlivat mottagandedirektivet