Av egen kraft. Asylsökande organiserar sig

2006-09-01


Av egen kraft
är skriven av den tidigare ordföranden i Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden, Ginbot Abraha. Här redovisas en i det närmaste unik verksamhet av självorganisering bland asylsökande, en verksamhet som innefattar  stöd under själva asylproceduren och, vilket i synnerhet berör NTG-asyl, ett alternativt asylmottagande med ett brett utbud av utbildningar, socialt stöd och fritids- och kulturaktiviteter. Skriften finns även på engelska (oredigerad version). Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Av egen kraft. Asylsökande organiserar sig

 A unique experience in human rights advocacy and empowerment of asylum seekers