Situationen för irakflyktingarna är ett misslyckande för det gemensamma europeiska asylsystemet enligt UNHCR-rapport

2008-01-14

I en ny rapport, Fortress Europe and the Iraqi ‘intruders’: Iraqi asylum-seekers and the EU, 2003-2007 från UNHCR, hävdas att medlemsstaternas olika behandling av Irak-flyktingar visar att det gemensamma europeiska asylsystemet misslyckats i sina ambitioner att harmonisera politiken och dela ansvaret och bördorna av flyktinginvandringen.

I rapporten pekas den svenska inställningen till irakiska flyktingar ut som exceptionellt generös. Sverige har gett skydd till fler irakier än hela övriga EU. Att ett land avviker i sina bedömningar är inte hållbart eftersom det leder till att alla asylsökande söker sig till det landet.

Markus Sperl, som är författare till rapporten, menar att en gemensam bedömning av asylansökningarna är nödvändig om de europeiska länderna ska ta ansvar för en generös och solidarisk politik.

Hämta hela rapporten här.