Rekordstor invandring under 2007

2008-01-03

Sveriges folkmängd beräknas öka med 71 000 personer under 2007, mycket beroende på den stora invandringen. Under 2006 berodde den ökade invandringen delvis på den tillfälliga asyllag som gällde i början av året. I år ökar invandringen trots att denna lag inte längre gäller. Ökningen beror delvis på en kraftigt ökad invandring av irakiska medborgare, drygt 14 800 till antalet, ofta med individuella skyddsbehov eller som anhörig.

Även nya EU medborgare söker sig till Sverige, och invandringen från både Rumänien och Bulgarien fördubblas under 2007. Samtidigt ökar invandringen av polska medborgare med 18 procent till drygt 7 700 personer. 

2007 beräknas invandringsöverskottet att bli ungefär 55 000 personer. Detta då antalet som utvandrar beräknas bli drygt 45 000, en liten ökning jämfört med förra året.

Läs mer på SCB:s hemsida.