Ny IOM-studie om migration och utveckling

2007-12-30

IOM (International Organization for Migration) har nyligen publicerat en studie om sambandet mellan migration och utveckling. Living Across Worlds: Diaspora, Development and Transnational Engagement består av en samling fallstudier där olika diasporor får komma till tals gällande frågor som berör migration och utveckling. Målet är således att visa på de många olika sätt som migration kan bidra till utveckling – såväl i mottagar- som ursprungslandet.

Forskningen visar hur förhållandena för migration och integration i mottagarlandet kan påverka diasporors bidrag till utveckling, och på så vis även hur de förhållanden under vilka migration sker bestämmer migrationens bidrag till utvecklingen.

Ladda ned studien 
Läs mer på IOM:s hemsida