Kontroversiellt krav på utvisning av flyktingar som smugglats till Sverige

2007-11-28

Göran Johansson, socialdemokrat och ordförande för Göteborgs kommunstyrelse, hävdar i en artikel i GT/Expressen att alla flyktingar som smugglats in i Sverige borde utvisas. Enligt Johansson finns det både moraliska och rättviseskäl för att utvisa dem som smugglats till landet: "Om vi säger att det är okej att ta emot dem som blivit hitsmugglade, då godkänner vi ju människosmuggling som en metod att komma till Sverige".

Johansson förefaller inte känna till att det i praktiken är så gott som omöjligt att ta sig in i EU/Sverige för att söka asyl på laglig väg. Det finns också skäl att ifrågasätta bilden av alla flyktingsmugglare som kriminella och hänsynslösa personer. Smuggling av flyktingar och bruket av förfalskade identitetshandlingarna har nyligen uppmärksammats i svenska media, och diskussionen har även kommenterats av Tema asyl i en tidigare artikel.

På den hearing som EU-kommissionen nyligen ordnade angående framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet uppmärksammades problematiken kring irreguljär invandring och behovet av att skydda rätten att söka asyl. Människosmuggling och irreguljär migration är en komplex fråga som förtjänar en betydligt mer omfattande och nyanserad diskussion - med flyktingars rättigheter i fokus. 

Läs artikel i GT/Expressen

Läs Temaasyls nyligen publicerade artikel Finns legala flyktvägar till Sverige?

Läs artikel i Aftonbladet med Tobias Billströms och Mona Sahlins kommentarer till förslaget