Invandingen till Sverige fortsätter att vara rekordhög

2007-11-15

SCB har redovisat ny befolkningsstatistik för de tre första kvartalen 2007. Den visar att Invandringen fortsätter att vara mycket hög. Till och med september har 73 953 personer invandrat. Det är i stort sett lika många som september förra året som var ett rekordår.

Den största gruppen som invandrar till Sverige i år är liksom tidigare år svenska medborgare tätt följt av irakiska medborgare. Jämfört med förra året har invandringen av irakiska medborgare ökat med drygt 30 procent. Hittills i år har 12 821 svenska medborgare och 9 203 irakiska medborgare invandrat till Sverige. 

Den 1 januari i år blev Rumänien och Bulgarien medlemmar av den Europeiska Unionen. Detta innebär bland annat att medborgare från dessa två länder lättare kan invandra till Sverige på grund av den fria rörligheten inom EU. Sedan denna utvidgning har 1 957 rumäner och 927 bulgarer flyttat till Sverige. Även invandringen från Polen har fortsatt att öka. I år har 5 777 polacker flyttat till Sverige.

Läs mer om statistiken på SCB:s hemsida.