Ändrade giftermålsregler har förbättrat utbildningsresultaten för elever med utländsk bakgrund i Danmark

2007-11-07

Rapporten The Effect of Marriage on Education of Immigrants: Evidence from a Policy Reform Restricting Spouse Import av Helena Skyt Nielsen, Nina Smith och Aycan Celikaksoy visar att skillnaden i avhopp från utbildning mellan elever med dansk och elever med utländsk bakgrund halverats efter den danska giftermålsreformen år 2002.

Sedan år 2002 måste man i Danmark vara 24 år för att få gifta sig med en person från ett annat land. Det finns också andra restriktioner, t.ex. att familjen måste sätta in 55 000 dkr i säkerhet, att inte ha mottagit socialbidrag under ett år och att tjäna tillräckligt för att försörja sin make/maka.

En direkt effekt av 24-årsregeln är att giftermålsmönstret ändrat karaktär. År 2001 gifte sig 67 procent av dem med utländsk bakgrund från ett icke-västligt land med en utrikes född, vanligtvis från familjens ursprungsland. Nu har antalet minskat till 37 procent.

Enligt rapporten är det väl etablerat att invandrare som gifter sig tidigt med andra invandrare har en sämre utbildningskarriär än andra invandrare. Resultatet av studien bekräftar hypotesen om giftermål och utbildning. Lagändringen orsakade en stark nedgång i antalet giftermål för personer i åldergruppen 18-24 år och det har lett till förbättrade utbildningsresultat för elever med utländsk bakgrund. Effekten är stor för pojkar från alla länder, medan det för flickor bara gett resultat genom bättre utbildningsresultat för de yngsta (18-19 år), för elever med turkisk bakgrund och för antalet som går vidare till universitetet.

Hämta rapporten här.