Socialdemokraterna presenterar fempunktsprogram för en snabb introduktion av nyanlända invandrare

2007-10-10

I samband med Socialdemokraternas skuggbudget presenterade de ett fempunktsprogram för snabb introduktion. 

1. Ett gemensamt ansvar.

Socialdemokraterna vill se över lagstiftningen i syfte att tilldela den som har fått uppehållstillstånd en kommunplacering under introduktionsperioden. De vill också se över lagen om eget boende (EBO).

2. Bättre undervisning i svenska.

Utbildningen i svenska för invandrare måste, enligt Socialdemokraterna, anpassas till invandrares individuella behov.

3. Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker och yrkesutbildade.

Socialdemokraterna vill att kompletterade utbildningar ska erbjudas på flera områden där det råder risk för brist på arbetskraft, till exempel byggnadsarbetare, förskollärare, lärare och tandläkare.

4. En rättvis ersättning för flyktingmottagande.

Socialdemokraterna vill se över de statliga schablonersättningarna så att de bättre avspeglar kommunernas kostnader.

5. Solidaritetsbonus.

Socialdemokraterna vill införa en solidaritetsbonus som ger kommuner som har tagit emot flest flyktingar högre ekonomisk ersättning. 

Läs mer om fempunktsprogrammet här.