Tester visar att diskriminering förekommer

2007-09-22

International Labour Office har på uppdrag av den svenska regeringen utfört en studie om diskriminering i Sverige ”Discrimination against Native Swedes of Immigrant Origin in Access to Employment

Studien baserar sig på verkliga experiment där personer söker riktiga arbeten. Metoden kallas praktikprövning, eller situation testing. Praktikprövning innebär att personer med liknande meriter men olika bakgrund söker samma arbete. De potentiella arbetsgivarna är omedvetna om experimentet.

ILO lyfter fram några resultat av studien:

  • Det finns diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund får, trots jämlika meriter, oftare negativa besked i sina kontakter med arbetsgivare.  
  • Branscher med många anställda med utländsk bakgrund tenderar att mer än i andra branscher föredra att anställa personer med svensk bakgrund.
  • Diskrimineringstesterna utfördes i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det var ingen större skillnad på graden av diskriminering, men betydligt färre personer med svensk och utländsk bakgrund var framgångsrika i Malmö.
  • Testerna visar att såväl ungdomar med utländsk som svensk bakgrund sällan får de jobb de söker. ILO menar att ett stora problemet är att det finns för få jobb, dvs. är ett utbudsproblem.
  • Graden av diskriminering av personer med utländsk bakgrund är något lägre i Sverige än i de länder som tidigare använt metoden. Men samtidigt var det svårare för alla att få arbete i de svenska städerna.

En liknande studie har genomförts av Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth vid Kalmar högskola .

Hämta hela studien här.