Integrations- och migrationspolitik i regeringsförklaringen

2007-09-20

I samband med riksdagens öppnande den 18 september höll statsministern sin regeringsföklaring. I regeringsförklaringen redovisar statsministern vilka mål regeringen har med sin politik.

Regeringens refomer syftar enligt statsministern till att skapa tydliga drivkrafter till arbete och bättre vägar tillbaka för dem som står utanför.

När det gäller nyanlända invandrare "fortsätter arbetet med att bryta utanförskapet för nyanlända i Sverige genom fokus på arbete och språkkunskaper samt bättre samordning mellan myndigheter. Drivkrafterna för arbetsgivare att anställa personer i grupper med svag ställning på arbetsmarknaden – till exempel unga, äldre och utrikes födda – har stärkts men ska ytterligare förbättras." 

Migrationspolitiken nämndes också:

"Sverige ska också fortsatt vara en fristad för de som söker skydd från förföljelse och förtryck. Samtidigt avser regeringen att inom EU verka för att fler länder tar ett större ansvar för att ta emot asylsökande. Under det kommande året återkommer regeringen också till riksdagen med förslag om att underlätta arbetskraftsinvandring."

Läs hela regeringsförklaringen här.