Mer om mångkulturalism - denna gången från Australien

2007-09-17

NTG asyl & integration har nyligen uppmärksammat en rapport som försvarar Kanadas mångkulturella politik. Ett annat land som är känt för sin mångkulturella politik är Australien. Redan 1978 inrättade Australien officiellt en mångkulturell politik som erkände och uppmuntrade invandrare att bibehålla sin kulturella identitet och arbetade för lika möjligheter och lika tillgång till service.

1989 lade regeringen i Australien fast en agenda för mångkulturalism och 1999 förnyades agendan genom "New Agenda for a Multicultural Australia." I slutet av 2006 deklarerade dock regeringen slutet för den mångkulturella politiken. Departementet för invandring och mångkulturalism ersattes med Departement för invandring och medborgarskap. Den nya politiken innebär en starkare betoning på en gemensam nationell identitet baserad på några grundläggande gemensamma värderingar.

En ny rapport "Multiculturalism" av Lenny Roth beskriver utvecklingen av mångkulturalismen i Australien, ett av världens stora invandringsländer. Roth tar upp den huvudsakliga kritiken mot mångkulturalismen, hur kritiken bemötts och beskriver de politiska förändringarna.

Hämta hela rapporten här.