Positiv utveckling på arbetsmarknaden, men arbetslösheten för utrikes födda är fortsatt hög

2007-09-14

Antalet sysselsatta ökade med 131 000 jämfört med augusti 2006. Av dessa var 77 000 män, varav unga män 16-24 år utgjorde nästan två tredjedelar av ökningen.

Också antalet sysselsatta utrikes födda ökar. 73,8 procent av de utrikes födda männen och 63,1 procent av de utrikes födda kvinnorna mellan 20-64 år var, enligt AKU, sysselsatta i augusti. Motsvarande siffra för inrikes födda var 86,2 och 81,6, dvs. en differens på 12,4 respektive 18,5 procentenheter. 

Totalt var 68,3 procent av de utrikes födda sysselsatta i augusti vilket är en ökning med 1,9 procentenheter under det senaste året. Nästan hela ökningen beror på männen som ökade sin sysselsättning med hela 3,6 procentenheter. Det är dubbelt så mycket som den totala sysselsättningsökningen.

Antalet arbetslösa minskade med 41 000 och var i augusti 4,2 procent av arbetskraften (20-64 år) jämfört med 5,1 procent i augusti 2006. Arbetslösheten för utrikes födda är fortfarande hög: 10,2 procent.

Läs mer på SCB:s hemsida.