Rapport från NGO-forum om framtida prioriteringar för Europeiska flyktingfonden och Europeiska återvändandefonden

2007-09-05

Den 12 och 13 juni i år inbjöd UNHCR, Röda korset och Sekretariatet för Europeiska flyktingfonden till ett NGO-forum som hölls i Röda korsets lokaler i Stockholm. Målet för forumet var att mana till diskussioner om mål och prioriteringar för den tredje Europeiska flyktingfonden (ERF III) och den Europeiska återvändandefonden vars programperioder inleds under 2008. Ett första NGO-forum genomfördes i regi av UNHCR 2004.

Bland de medverkade på årets forum som föreläste om de nya EU-fonderna märktes Gustaf Lind, statssekreterare hos migrationsminister Tobias Billström, Bitte Konrad, nationell koordinator för Europeiska flyktingfonden, Annabelle Roig från UNHCR i Bryssel samt Lars Påhlsson, t f chef för verksamhetsområdet Europeiskt och internationellt samarbete på Migrationsverket.

Under forumets andra dag redovisade sex diskussionsgrupper bestående av forumets deltagare sina slutsatser. De ämnen som diskuterades var mottagande av asylsökande, återvändande, frivillig återvandring och introduktion (två diskussionsgrupper).

Läs redovisningen från NGO-forumet 

Korrigerad skriftlig rapport om frivillig återvandring från forumet