Ett försvar för mångkulturalism som modell

2007-09-04

NTG asyl & integration har tidigare rapporterat om den pågående debatten om mångkulturalismens för- och nackdelar för att hantera invandringen. Länder som Storbritannien och Australien har gått från en mångkulturell modell till att mer betona social sammanhållning och medborgarskapets betydelse.

David Ley försvarar i en ny rapport, Multiculturalism: A Canadian Defence, den mångkulturella modellen. Han menar att modellen fungerat utmärkt i Kanada och att kritiken bygger på missförstånd. Syftet med mångkulturalism är integration. I den mångkulturella modellen är språkfärdigheter centrala och understödjs av federala språkprogram. Språktest för att bli medborgare har funnits i decennier i Kanada. Integrationen understödjs av ett en rad lagar för att främja mänskliga rättigheter. Lagstiftningen följs upp för att se att alla grupper integreras på arbetsmarknaden och det finns program för att öka mångfalden på arbetsmarknaden, särskilt inom den federala, offentliga sektorn.

Hämta rapporten här.