Australien inför obligatoriska medborgarskapstest

2007-07-26

Den 30 maj 2007 meddelande Invandrings- och medborgarskapsminister Kevin Andrews att det i fortsättningen kommer att krävas ett godkänt medborgarskapstest för att bli medborgare i Australien.  

Hela processen inleddes i september 2006 när regeringen gav ut ett diskussionspaper om en ny medborgarskapspolitik. Efterföljande konsultationsprocess ledde till över 1600 svar varav en majoritet stödde förslaget om ett obligatoriskt medborgarskapstest.

Kraven kommer att vara grundläggande kunskaper i engelska, landets historia och de skyldigheter och rättigheter som medborgarskapet innebär. Det kommer inte att vara något separat språktest utan språkkunskaperna mäts indirekt genom personernas förmåga att klara av provet i kunskaper om Australien. Medborgarskapstestet är datorbaserat, 45 minuter långt och ska innehålla 20-30 flervalsfrågor som slumpas fram utifrån totalt 200 frågor. 

Regeringen motiverar på sin hemsida medborgarskapstestet med att medborgarskapet är en privilegium, inte en rättighet. De skriver vidare att ett formellt medborgarskapstest är ett viktigt sätt att se till att invandrare fullt ut kan delta i samhällslivet och att det kan ge ökade incitament att lära sig engelska och landets livsstil. 

Läs mer på den australiska regeringens hemsida.