Ännu en rapport som beskriver utvecklingen av integrationspolitiken i Frankrike och Storbritannien

2007-07-24

Det sker snabba förändringar av integrationspolitiken i de tre stora europeiska länderna: Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Tyskland beslutar i dagarna om en ny integrationspolitik som kompletterar den tidigare från 2005. De har delvis lämnar sitt fokus på kulturellt medborgarskap och därmed närmat sig politiken i andra länder. Frankrike kommer också inom kort att besluta om en ny integrationspolitik. De håller fast vid sitt republikanska ideal, men har likt Tyskland beslutat om obligatoriska integrationsprogram och försörjningskrav vid anhöriginvandring. Storbritannien har delvis släppt sitt fokus på mångkulturalism och talar allt mer om social sammanhållning.

Christophe Bertossi beskriver senare års utveckling i rapporten French and British models of integration: Public philosophies, policies and state institutions French and British integration. Länderna har tidigare stått modell för två skilda sätt att se på integration. Frankrike har betonat sitt republikanska arv att alla är lika medborgare och har inte erkänt etniska och kulturella skillnader. Storbritannien har däremot gjort de etniska och kulturella skillnaderna till en del av sin modell genom att erkänna och uppmuntra minoritetsgruppernas identitet.

Bertossi visar i sin rapport att likheterna mellan de två länderna har blivit allt fler och att det kanske inte längre är rätt att se det som två motsatta modeller.

Hämta rapporten här.