Migrationsverket lanserar elektroniskt nyhetsbrev om EU-fonder

2007-06-15

Sekretariatet för Flyktingfonden på Migrationsverket har tagit initiativ till nyhetsbrevet, som lanserades den 11 juni och kommer att skickas ut en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna. Nyhetsbrevet vänder sig till alla som är intresserade av att medverka i utvecklingen av det svenska asylsystemet och flyktingmottagandet. Brevet kommer att bevaka aktiviteter inom Flyktingfonden (ERF II) samt de två nya fonderna ERF III och Återvändandefonden som lanseras 2008. Samtliga fonder förvaltas av Migrationsverket.

Läs mer och anmäl prenumeration på Migrationsverkets hemsida

Hämta första numret på Migrationsverkets hemsida