Sveriges framtida befolkning 2007-2050

2007-06-24

Sveriges folkmängd passerade nio miljoner under år 2004 och om ca 20 år beräknas folkmängden nå upp till 10 miljoner. I år väntas befolkningen öka med omkring 56 000. Ökningen beror främst på invandring, men även på att det föds fler än det dör.

Fortsatt stor invandring under de närmaste åren

År 2006 var invandringen till Sverige rekordstor. Närmare 96 000 invandrade till Sverige. Under 2007 förväntas en fortsatt stor invandring. Totalt antas omkring 82 000 invandra till Sverige under året. Samtidigt antas närmare 40 000 personer flytta från Sverige till något annat land. SCB räknar med en fortsatt stor flyktinginvandring med efterföljande anhöriginvandring de närmaste åren.

SCB skriver upp prognoserna för invandringen

I befolkningsprognosen skriver SCB upp antagandet om det framtida antalet utrikes födda invandrare på grund av det ökande antalet asylsökande. År 2016 förväntas 15 procent av befolkningen vara födda utomlands. Prognosens sista år är 2050 och då förväntas andelen utrikes födda vara 18,6 procent.

Hämta hela befolkningsprognosen här.