Ny utredning om eget boende för asylsökande förbereds

2007-06-17

Hillevi Larsson (s) frågade den 12 juni i Riksdagen Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) vad statsrådet kommer att göra för att se till att traumatiserade barn med utländsk bakgrund får rätt diagnos och behandling? Hon frågade också vad ministern kommer att göra för att lösa den "katastrofala bostadssituationen som ytterst drabbar flyktingbarnen i Sverige?"

Sabuni berättade att regeringen har avsatt 500 miljoner kronor per år för 2007 och 2008 för satsningar på psykiatrin. Regeringen gav också den 15 mars 2007 Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt centrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa.

På frågan om boendesituationen svarade Sabuni att alla asylsökande familjer vanligen erbjuds en egen lägenhet men att de ofta väljer att bo inneboende. Den som beviljas uppehållstillstånd i Sverige i dag har möjlighet att få en egen bostad genom kommunplacering. Många nyanlända som under tiden som asylsökande valt ett så kallat eget boende väljer dock att stanna kvar i samma vistelsekommun. De vuxna måste, enligt Sabuni, ta sitt ansvar och se till att barn får lämpliga boenden och lugn och ro för att klara av sin utbildning. Sabuni berättade också att de problem som är förknippade med det egna boendet kommer att utredas. Regeringskansliet förbereder för närvarande en utredning som bland annat ska se över asylsökandes boendesituation.

Såväl Larsson och Sabuni uppmanade de kommuner som tar emot många invandrare som fått asyl att söka pengar ur den Europeiska flyktingfonden.

Läs hela debatten här.