Litauisk journalist avslöjar grova missförhållanden i migrantarbetares arbets- och levnadsförhållanden i Storbritannien

2007-06-05

Brittiska BBC har låtit den litauiske journalisten Audrius Lelkaitis wallraffa i den brittiska låglöneindustrin. Under en månads tid filmade Lelkaitis med dold kamera sina erfarenheter av levnads- och arbetsförhållandena för de migrantarbetare som kommer till Storbritannien med förhoppningar om att göra en god förtjänst. Lelkaitis resa började i hemlandet där han kontaktade en organisation som utlovade ett heltidsarbete till brittisk minimilön i staden Hull mot att Lelkaitis betalade 180 pund (ca 2500 kr). Efter att ha anlänt till Storbritannien tvingades han betala ytterligare en summa pengar men det utlovade arbetet fanns sedan inte i Hull när han väl anlände dit och träffade arrangörerna. Istället flyttades Lelkaitis till North Yorkshire där han blev inhyst på en ombyggd gård tillsammans med andra migrantarbetare och fick bo under mycket primitiva förhållanden. Hyran på närmare motsvarande 3000 kr i månaden drogs från lönen men redovisades inte på lönespecifikationerna. Likaså drogs ”skulder” av från lönen vilket ledde till en sammanlagd nettoinkomst på 47 pund (ca 650 kr) för 128 timmars arbete. Lelkaitis tvingades arbeta långa pass och timlönen låg under de lagstadgade miniminivåerna.

Läs mer på BBC:s hemsida samt se även övrigt om trafficking i Storbritannien 

Läs mer om debatten i efterdyningarna av att reportaget offentliggjorts