Diskrimineringsombudsmannen lanserar rapport om unga afrikaners upplevelser av diskriminering

2007-05-25

Forskarstudien Att färgas av Sverige - Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige utgiven av Diskrimineringsombudsmannen (DO) bygger på intervjuer med ett trettiotal ungdomar med afrikansk bakgrund boendes i storstadsregionerna. Studien är ett led i DO:s satsning på att kartlägga och synliggöra svartas upplevelser av rasism och diskriminering i samhället. DO arbetar också med att stärka och mobilisera gruppen. Att färgas av Sverige visar att rasistiskt språkbruk, integritetskränkningar och uteslutning är vanligt förekommande i de miljöer som ungdomarna vistas i. Ungdomarna, som samtliga säger sig ha upplevt diskriminering och rasism sedan tidig ålder, upplever att de ofta blir kränkta i möten med andra. Det finns också en genusdimension i hur fysiska kränkningar tar sig uttryck på så sätt att unga kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier medan männen oftare faller offer för fysiskt våld.

Studien publicerades den 25 maj och är skriven av Victoria Kawesa, Viktorija Kalonaityte och Adiam Tedros.

Ladda ned studien här