Mångkulturalism ifrågasatt: Jämförande studie av integrationspolitiken i fem länder

2007-05-22

Studien Mångkulturalism ifrågasatt, skriven av Lillemor Sahlberg, är den tredje delen i Integrationsverkets rapportserie om värdegrund och det mångkulturella samhället. Rapporten jämför förändringen av integrationspolitiken i Danmark, Frankrike, Kanada, Nederländerna och Storbritannien.

Integrationsverket konstaterar att det inte finns stöd för en konsekvent mångkulturell politik i de studerade länderna. Tendensen är snarare en politik med krav på assimilation. Krav på anpassning ses som den bästa vägen till social sammanhållning samtidigt som det ses som nödvändigt att få kontroll över asyl- och anhöriginvandringen.

”En slutsats man kan dra är att den politiska förankringen av invandrings-, flykting- och integrationspolitiken sannolikt är och har varit betydligt viktigare än vad de etablerade partierna tidigare trott. Faran med att ligga lågt och inte låtsas om utanförskap och ojämlikhet i levnadsförhållanden för invandrade grupper har varit att man lämnat fältet fritt för både politisk extremism och invandrarfientliga partier.”  

Hämta rapporten här.