Antalet arbetslösa fortsätter att sjunka

2007-05-18

Månadsstatistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten sjunker och var 4,0 procent, eller 184 000 personer, i slutet av mars. Antalet öppet arbetslösa var 3,7 procent, 166 000 personer. Antalet öppet arbetslösa utrikes födda har på ett år sjunkit från 51 489 till 46 800, vilket innebär en minskning med 9,1 procent. Utrikes födda är dock fortfarande mycket överrepresenterade bland de arbetslösa. Över 28 procent av de öppet arbetslösa är födda utanför Sverige. 

Antalet personer i kategorin "övriga inskrivna vid arbetsförmedlingen" ökar med hela 17,4 procent till över 63 000 personer. De räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet sedan tidigare att många utrikes födda placeras i denna kategori, för vilka arbetsförmedlingen inte gör några insatser. Antalet arbetslösa utrikes födda är alltså sannolikt en bra bit fler än de redovisade 46 800.

Läs mer om månadsstatistiken på Arbetsförmedlingens hemsida.