Borlänge och Södertälje bäst på utbildning i svenska för invandrare (sfi)

2007-05-08

NTG asyl och integration har tidigare redovisat att en av tre som började Svenska för invandrare 2003/04 är godkända till och med läsåret 2005/06. Variationen är dock mycket stor mellan kommunerna. Variationen mellan kommunerna i andelen som är godkända enligt studieväg 3 kurs D efter i genomsnitt två och ett halvt år varierar mellan 0 och 68 procent. Samma jämförelse visar att andelen lågutbildade varierar mellan 0 och 75 procent. NTG asyl och integration har sammanställt en tabell som visar resultatet i SFI för de kommuner med minst 100 nybörjare 2003/04. Tabellen kan laddas hem här.

Borlänge i topp, Helsingborg i botten

Hela 62 procent av de elever som började Sfi 2003/04 i Borlänge hade godkänt enligt Sfi 3 (kurs D) senast 2005/06. Detta trots att 39 procent av eleverna hade kort utbildning. Andra framgångsrika kommuner var Södertälje (51 procent), Sundsvall (49 procent), Nyköping (47 procent), Botkyrka (45 procent), Järfälla (45 procent), Täby (44 procent) och Halmstad (43 procent). Både i Malmö (35 procent) och Göteborg (39 procent) fick fler godkänt än genomsnittet i Sverige.

Lägst andel godkända hade Helsingborg med 17 procent. 26 procent av eleverna hade kort utbildning. Andra kommuner som lyckats mindre bra var Skövde (22 procent), Haninge, Falun, Karlskrona och Stockholm (23 procent). Karkskrona hade flest kortutbildade av samtliga kommuner (36 procent).

Med så pass stora skillnader i resultat finns det uppenbart stor potential till förbättringar.