Sysselsättningen för utrikes födda ökar

2007-04-26

Ny kvartalsstatistik från SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) visar att andelen sysselsätta av den vuxna befolkningen (20-64 år) är 78,8 procent. Det är en ökning med 1,3 procentenheter sedan första kvartalet 2006. Utrikes föddas sysselsättning har under samma period ökat från 63,2 procent till 65,1 procent.

Det är framförallt de utrikes födda männen som står för ökningen i sysselsättning. 70,3 procent av dem hade arbete första kvartalet 2007, jämfört med 60,5 procent av de utrikes födda kvinnorna.

Mer information finns på SCB:s hemsida.