OECD:s studie om svensk arbetsmarknadsintegration åter aktuell

2007-04-30

Redan 2005 publicerade OECD en rapport om arbetsmarknadsintegration i Sverige för invandrare och deras barn som NTG asyl & integration uppmärksammade. Men först nu kommer rapporten The Integration of Immigrants into the Labour Market: the Case of Sweden ut officiellt som en del i rapportserien Social, Employment and Migration Working Papers.

Förutom Sverige har OECD också granskat Tyskland, Australien och Danmark. Fler länder är på gång och en bok i ämnet kommer att ges ut under 2007.

OECD menar att den bristande arbetsmarknadsintegrationen i Sverige beror på en mångfald av faktorer. De senaste decennierna har inneburit en högre andel humanitär invandring och det är en form av invandrare som etablerar sig långsammare på arbetsmarknaden i alla länder. Samtidigt har invandringen kommit från länder med större kulturellt avstånd. 1990-talets ekonomiska kris har också spelat en stor roll. Många invandrare som kom då har inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

OECD menar att arbetskraftsbristen på lång sikt kan underlätta integrationen på arbetsmarknaden, men att det behövs insatser på kort sikt för att minska klyftorna nu. OECD efterlyser mer riktade åtgärder för arbetslösa invandrare. 

Hämta hela rapporten här.