Ny studie: Ingen lönediskriminering för personer med utländsk bakgrund

2007-04-22

Det är väl klarlagt att inrikes födda med utländsk bakgrund lyckas något sämre på arbetsmarknaden än personer med svensk bakgrund. En ny studie av Martin Nordin och Dan-Olof Rooth menar att sannolikheten att bli anställd delvis kan förklaras med diskriminering, men att skillnaden i lön för dem som har arbete inte beror på diskriminering utan på skillnader i individernas färdigheter.

Tidigare forskning har visat att skillnader i utbildning inte kan förklara att svenskar med utländsk bakgrund har lägre lön. Den naturliga har då varit att använda diskriminering som förklaring. Nordin och Rooth menar i artikeln The Income Gap Between Natives and Second Generation Immigrants in Sweden: Is Skill the Explanation? att det är fel. Genom att kontrollera för resultatet av inskrivningsprovet vid mönstring försvinner alla oförklarade skillnader i lön mellan inrikes födda med svensk och utländsk bakgrund. De skillnader i lön som finns skulle alltså, enligt studien, helt förklaras med individernas olika färdigheter och inte arbetsgivarnas diskriminering.

Hämta rapporten här.