Den franska republikanska integrationsmodellen i omvandling?

2007-04-20
Frankrike och Storbritannien ses traditionellt som representanter för två modeller hur invandringen kan hanteras: Mångkulturalismen i Storbritannien mot det franska republikanska idealet. Båda modellerna har emellertid ifrågasatts under de senaste åren. Upploppen i Brighton 2001, följt av 2005 års terrorbombningar utförda av brittiska medborgare har bidragit till fallande stöd för mångkulturalism och mer fokus på social sammanhållning. I Frankrike har upplopp i städernas förorter lett till ett ifrågasättande av den republikanska integrationsmodellen.

Christophe Bertossi har skrivit en intressant studie om det franska perspektivet på integration och händelseutvecklingen där de senaste åren. Syftet är att ge ett perspektiv till diskussionen i Storbritannien. Bertossi menar att den franska integrationsmodellen utmanas av såväl EU-integrationen som utvecklingen av nya territoriella och religiösa identiteter. Sedan 1990-talet har den traditionella republikanska integrationsmodellen allt mer kommit att präglas av EU:s antidiskrimineringspolitik där individens grupptillhörighet ges en offentlig betydelse. Frågan om muslimernas plats i den sekulära republiken diskuteras också. Samtidigt som det republikanska idealet betonar att det inte finns några grupper, utan att alla är individer med en gemensam nationell identitet som medborgare i den franska republiken, har regeringen på eget initiativ tillsatt ett muslimskt råd.

Hämta Christophe Bertossis rapport Distant Neighbours: Understanding How the French Deal with Ethnic and Religious Diversity här.