Kommissionen för integration och social sammanhållning i Storbritannien lämnar sin första rapport

2007-04-19

The Commission on Integration and Cohesion tillsattes i juni 2006 av kommunminister Ruth Kelly. Kommissionen, ledd av Darra Singh, ska ge råd till ministern om hur man på lokal nivå kan dra nytta av den allt ökade mångfalden och motverka problem som kan skapas av segregation och extrema ideologier. Kommissionens arbete ska slutredovisas i juni 2007.

Kommissionen har släppt sin första delrapport. Den säger att den största barriären för integration och social sammanhållning är att inte behärska engelska språket.

I rapporten resonerar kommissionen om hur man kan ge mer stöd till arbetsgivare att bedriva språkträning på arbetsplatsen och om tolkhjälp underlättar eller försvårar integration. En annan aktuell fråga är om det ska införas krav för make/maka att lära sig engelska innan man får invandra.

Hämta hela rapporten här.