Ny integrationspolitik inte så ny

2007-04-07

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) har länge i riksdagen utlovat åtgärder för att förbättra integrationspolitiken och hänvisat till vårpropositionen. Den 5 april presenterade Sabuni, tillsammans med ministrarna Tobias Billström och Lars Leijonborg de utlovade åtgärderna på DN-debatt.

Samtliga insatser riktar sig till nyanlända invandrare. I artikeln presenterar de en ny inriktning av introduktionen för invandrare. Men förslagen innebär knappast en omläggning av politiken. Inriktningen på politiken, ambitionerna och målen, känns igen.

De förslag som presenteras i artikeln är:

  • Ett statsbidrag på 600 miljoner till kommuner som arbetar efter regeringens ”nya” riktlinjer.
  • Instegsjobb (400 miljoner)
  • Kompletteringsutbildningar till invandrade akademiker (46 miljoner)
  • Kompetenshöjning för SFI-lärare.

Redan i 2006 års vårbudget fanns liknande ambitioner och förslag: satsningar på tidiga arbetslivsinriktade insatser, bättre utbildning i svenska och extra stimulansmedel för att få kommuner att ta emot nyanlända.

Enligt DN-debatt artikeln ska den ”nya” politiken vara tydlig i fråga om det personliga ansvaret  Det kanske låter nytt, men kommunerna har sedan länge möjligheten att villkora bidragen med krav på närvaro inom SFI och andra introduktionsinsatser.

Läs mer om DN-debatt artikeln här.