Ny statlig utredning om flyktingmottagande

2007-04-06

Regeringen har tillsattat en utredning om flyktingmottagandet som ska se över och lämna förslag om ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagandet i framtiden.

Monica Werenfels-Röttorp har utsetts till utredare. Hon har sin bakgrund från bland annat Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, numera Svenskt Näringsliv) och Stiftelsen den nya välfärden. Monica Werenfels-Röttorp sitter för närvarande för Folkpartiet i Migrationsverkets styrelse. Hon ska bland annat se över följande frågor:

- Lämplig ansvarsfördelning mellan statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer för flyktingmottagande och andra insatser för nyanlända.
- Den statliga ersättningen för flyktingmottagandet.
- Individens försörjning under den första tiden efter uppehållstillståndet samt om ett statligt ansvar för försörjning bör införas.
- Hur ideella organisationer kan bidra till ett snabbare arbetsmarknadsinträde för nyanlända.
- Vilka incitament som kan bidra till ökad effektivitet och ökad valfrihet för individen.
- Hur arbetslivsinriktade insatser kan kombineras med språkutbildning.
- Hur nyanlända kan få relevant samhällsinformation.
- Hur nyanlända med funktionshinder och hälsoproblem kan få hjälp.

Utredningen ska redovisas den 2 juni 2008

Läs hela pressmeddelandet på regeringens hemsida.