Nya regler har gjort det svårt för vissa invandrare att få id-kort

2007-04-02

Nya regler för att förhindra bedrägerier med id-kort har lett till den märkliga situationen att flera personer inte kan få id-kort trots att de har uppehållstillstånd. Det här drabbar de personer vilkas identitet inte kan styrkas men trots det har fått skyddsbehov och därför får stanna i Sverige. Från och med 1 januari 2007 har Svensk Kassaservice infört strängare regler. I dag krävs det att intygspersonen förutom att den ska inneha en godkänd ID-handling ska vara en nära släkting eller make eller maka till den sökande och släktskapet ska var styrkt med ett personbevis från Skatteverket.

Eva-Lena Jansson (s) och Fredrik Malm (fp) har frågat Integrations och jämställdhetsminister Nyanko Sabuni (fp) vad hon tänker göra för att säkerställa att personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige ska kunna få ut svenska ID-handlingar. 

Eva-Lena Jansson gav flera exempel på problemen, bland annat detta: ”En kvinna beskriver sin situation: Jag har varit i Sverige i sex månader, kom hit med min 11-åriga dotter. Jag har fått uppehållstillstånd men inte ID-kort. Eftersom jag inte kan öppna bankkonto måste jag alltid ha kontanter. Är det rimligt?” 

Enligt Sabuni finns det behov av ett utredningsarbete för att se över möjligheterna för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige att få ID-kort. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning med uppgift att överväga och lämna förslag i frågan. Avsikten är att utredningsarbetet ska bedrivas skyndsamt. 

Läs hela debatten här.