Den politiska debatten om flyktingmottagningen i kommunerna går vidare

2007-03-31

Mats Pertoft (mp) frågade i riksdagen den 26 mars Integrations- och jämställdhetsminister Nyanko Sabuni (fp) om hon är beredd att höja ersättningen till de kommuner som tar emot nyanlända flyktingar.

 

Frågan har tagits upp till debatt i riksdagen flera gånger den senaste tiden. Sabuni upprepade tidigare svar att hon inte kan utlova mer pengar till kommunerna och att regeringskansliet bereder ett direktiv för en utredning om effektivare insatser och incitament för att påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända invandrare.

 

Mats Pertoft och Ibrahim Baylan (s) menade båda att flyktingmottagningen måste breddas till fler kommuner och att det inte finns tillräckligt med resurser i kommunerna för att ge nyanlända invandrare ett positivt mottagande, språkkunskaper och en väg in i det svenska samhället och arbetslivet. De efterlyste båda mer pengar till kommunerna för att få fler kommuner att ta ansvar och för att möjliggöra en bättre introduktion och en bättre arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända invandrare. 

 

Sabuni svarade att man inte ska fokusera för mycket på ersättningen till kommunerna, utan att genomföra reformer som underlättar för människor att så snabbt som möjligt komma ut i arbete: att se till att det skapas jobb, att se till att underlätta för arbetsgivare att anställa och att se till att göra det lönsammare för kommuner att faktiskt fokusera på att åtgärderna i de individuella handlingsplanerna ska syfta till att människor kommer ut i jobb så fort som möjligt.  

 

Läs hela debatten här.