Artikel om papperslösa immigranter i Italien

2007-03-26

Journalisten Fabrizio Gatti väckte stor uppmärksamhet i italiensk press hösten 2006 med sitt avslöjande reportage från italienska tomatplantage där papperslösa immigranter arbetar under närmast slavliknande förhållanden. Gatti wallraffade under flera veckor på plantagen och utgav sig för att vara rumän och vit sydafrikan. Hans reportage ledde till att det politiska etablissemanget och fackföreningarna i Italien gav sig in i debatten om de papperslösas villkor. Med utgångspunkt i Gattis avslöjanden redovisar Giulia Laganà, verksam vid den brysselbaserade frivillignätverket Solidar, i en artikel förhållandena på plantagen samt EU:s inställning till den s k irreguljära invandringen.

Läs artikeln, publicerad på den tjeckiska nyhetsportalen Migration Online