OECD granskar dansk integrationspolitik

2007-03-22

OECD håller på att genomföra ett projekt som undersöker arbetsmarknadsintegrationen för invandrare och deras barn i några utvalda OECD-länder. De har genomfört landstudier i Australien, Tyskland och Sverige och nu senast i Danmark. I juni 2007 publiceras undersökningarna i en rapport med gemensamma slutsatser och jämförelser. Fler landstudier i Frankrike, Belgien och Portugal är planerade under 2007 och Nederländerna, Schweiz och Storbritannien under 2008.

NTG asyl och integration har tidigare uppmärksammat OECD-rapporten om Sveriges arbetsmarknadsintegration och deras rapport om Sveriges ekonomiska utveckling som har integration som ett centralt tema.

Kritiken som riktas mot svensk integrationspolitik från OECD är mild i jämförelse med kritiken av situationen i Danmark. OECD konstaterar att Danmark, relativt sett, har dålig arbetsmarknadsintegration för alla grupper av invandrare. I inget annat OECD-land är skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda större än i Danmark. Sysselsättningen är särskilt låg för utomeuropeiska invandrargrupper, men även i internationell jämförelse låg för invandrare från OECD-länder.

I rapporten kartlägger OECD situationen för invandrare och deras barn, redogör för dansk integrationspolitik och ger förslag till förbättringar.

Läs mer om rapporten här.