Socialdemokratiska riksdagsledamöter efterlyser mer anläggningsboende (abo)

2007-03-14

Den 14 mars hölls åter igen en riksdagsdebatt om den stora inströmningen av asylsökande och mottagningen av invandrare som beviljats asyl. Tre socialdemokratiska riksdagsledamöter frågade Integrations- och jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (fp) om hur hon ska stärka mottagandet, se till att alla kommuner tar sitt ansvar och om resurserna till de kommuner som tar emot invandrare som fått asyl ska öka.

Nyamko Sabuni sade att larmsignalen gått fram men gav inga nya besked utan upprepade tidigare svar att det inte kommer att bli någon lagstiftning om kommuners skyldighet att ta emot invandrare som beviljas asyl och att frågan om en effektivare introduktion bereds inom regeringskansliet med inriktningen att påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända invandrare. Sabuni sade också att fler kommuner kommer att vilja ta emot invandrare när jobben blir fler. För andra insatser hänvisade ministern till vårpropositionen.

Lars Johansson, Leif Jakobsson och Luciano Astudillo (alla s) uttryckte stor otålighet och efterlyste handling. Lars Johansson efterlyste verktyg, stimulans och resurser som gör att man kan åstadkomma ett bredare mottagande i kommunerna. Luciano Astudillo påpekade den svåra situationen i särskilt Malmö, Göteborg och Södertälje och efterlyste fler statliga anläggningsboende. Leif Jakobsson menade att EBO-reformen måste förändras så att människor kan bo i eget boende bara om de har ett eget kontrakt. 

Läs hela debatten här.