Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp): ingen lagstiftning för att få kommunerna att ta emot flyktingar

2007-02-26
Yilmaz Kerimo (s) har ställt en skriftlig fråga till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) om flyktingmottagandet. Bakgrunden är att antalet flyktingar har ökat kraftigt i Södertälje sedan 2005, medan andra kommuner inte ställer upp i flyktingmottagandet. Yilmaz Kerimo undrar därför vad regeringen kommer att göra för att främja ett kommunalt solidariskt flyktingmottagande?

Nyamko Sabuni skriver som svar att det inte är aktuellt med lagstiftning för att få kommunerna att ta emot flyktingar. Däremot, skriver Sabuni, behöver incitamenten både för individen och för kommuner, statliga myndigheter, arbetsgivare och andra organisationer för att påskynda etablering på arbetsmarknaden förbättras och förstärkas. Sådana incitament bör också bidra till att bättre tillvarata nyanländas kunskaper och främja en ökad spridning av nyanländas bosättning.

Nyamko Sabuni skriver också att regeringskansliet för närvarande bereder ett direktiv för en översyn av den statliga ersättningen för flyktingmottagandet. En utgångspunkt för en sådan översyn är bland annat att individen ska ha möjlighet att göra egna val vid utbildning i svenska och att stärka de ekonomiska incitamenten hos både individ och kommun för en snabb etablering på arbetsmarknaden och språkinlärning.

Läs hela svaret här.