Vänsterpartiet presenterar 10 förslag för bättre flyktingmottagande

2007-02-25

Vänsterpartiet presenterade i samband med riksdagsdebatten den 21 februari ett 10-punktsprogram för ett bättre flyktingmottagande.

I centrum finns frågan om kommunernas skyldigheter i flyktingmottagandet. Vänsterpartiet kräver att alla kommuner ska vara skyldiga att ta emot flyktingar och att kommunersättningen för flyktingmottagandet höjs så att kommunerna får bättre ekonomiska förutsättningar.

Vänsterpartiets 10 punkter för ett bättre flyktingmottagande är:

  1. Alla kommuner skall vara skyldiga att ta emot flyktingar. Samtidigt ska kommunersättningen för flyktingmottagandet höjas för att ge kommunerna de ekonomiska förutsättningar som krävs.
  2. Ett samlat paket för att möjliggöra lika inträde på arbetsmarknaden skall tas fram.
  3. Handläggningstiderna i asylprocessen måste kortas.
  4. Rätten att arbeta under asyltiden ska vara regel - inte som idag ett undantag.
  5. Ett handlingsprogram ska tas fram för att stärka invandrade kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.
  6. Bostadsersättningen vid eget boende ska återinföras och höjas.
  7. Bostadsbrist och trångboddhet ska bekämpas genom en offensiv social bostadspolitik.
  8. Asylsökande barn, även gömda, ska ha samma rätt till skola och förskola av god kvalitet på samma villkor som bosatta svenska barn.
  9. Kommuner ska vara skyldiga att genomföra integrationsprojekt riktade till verkligt segregerade icke-marginaliserade bostadsområden.
  10. Alla kommuner ska vara skyldiga att ha beredskap för att ta emot ensamkommande barn.