Mot en sammanhållen organisation för validering av utländsk kompetens?

2007-02-24

Inför 2006 fick Valideringsdelegationen ett regeringsuppdrag att se över effektiviteten och kvaliteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar i syfte att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. I delegationens delrapport från december 2006 redogör de för arbetet så här långt.

Brister i dagens validering av utländsk kompetens

Delrapporten beskriver bristerna i systemet för validering av utländsk utbildning och erfarenhet. Det finns, enligt Valideringsdelegationen, för många inblandade aktörer i valideringen vilket gör det svårt för den som flyttar till Sverige från annat land eller för den som ska vägleda dem att veta vart man ska vända sig och vem som är ansvarig för vad. 

Ett annat problem är att det trots de många aktörerna finns många kompetenser som inte kan valideras med dagens system. Ingen har uppdraget att göra en validering, som inte är kopplad till behörighet för antagning eller tillgodoräknande för vidare studier, för personer med icke avslutad högskoleutbildning, postgymnasial utbildning, yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå, högskoleutbildning som är kortare än två år eller som saknar dokument över sin kompetens eller har dokument som inte går att verifiera

Valideringsdelegationen föreslår en sammanhållen organisation

Valideringsdelegationen föreslår en sammanhållen organisation för validering som innebär

  • att en person som flyttar till Sverige så tidigt som möjligt ska få sin utbildning och yrkeserfarenhet bedömd/värderad/erkänd
  • att det ska finns en gemensam ingång dit personen vänder sig oavsett om utbildningen är avslutad eller icke avslutad och oavsett nivå
  • att personen ska kunna få sin utbildning bedömd/värderad/erkänd utan att ange vad bedömningen/värderingen ska användas till

Läs mer här.