Arbetsmarknadsutskottet uppmanar regeringen att förtydliga ansvaret för introduktionen av nyanlända invandrare

2007-02-20

Arbetsmarknadsutskottet, som är det riksdagsutskott som hanterar integrationsfrågor, säger ja till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om att regeringen måste tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna för statens insatser för nyanlända invandrare.  

Bakgrunden till förslaget är en granskning som Riksrevisionen har gjort. Granskningen visar att det finns brister i den statliga introduktionen av nyanlända invandrare, vilket riskerar att försena invandrarnas etablering i samhället. Utskottet menar att regeringen måste klargöra ansvarsfördelningen genom att tydliggöra uppdragen för berörda myndigheter som till exempel Migrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen.

Utskottet vill också att regeringen tydliggör villkoren för myndigheternas samverkan och målgrupperna för myndigheternas insatser och att regleringen av ersättningen till kommuner för flyktingmottagande ses över. 
 
Oppositionen kritisk
Samtliga partier ställer sig bakom förslaget men av olika skäl. Socialdemokraterna menar att regeringens beslut att avveckla Integrationsverket den 1 juli i år förvärrar problemen. Vänsterpartiet vill att avvecklingen stoppas tills vidare.
 
Debatt om frågan hålls i riksdagen onsdagen 21:e februari. Läs mer på Arbetsmarknadsutskottets hemsida.